Obraz główny - autobus MUK

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski

Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (WBŁZ).

Bilet Hybrydowy WBŁZ, obowiązuje na całej trasie przejazdu linii autobusowych nr: 6, 61, 10 traktuje się jako przejazd całej trasy na jednym bilecie WBŁZ lub upoważnia do przesiadania się z linii 6, 61, 10 na inne linie komunikacji miejskiej  na terenie miast Łodzi i Zgierza do 60 min od momentu skasowania, bądź z innych linii na linie 6, 61,10 do 60 min od momentu skasowania.

Bilet WBŁZ nie obowiązuje na międzygminnej linii autobusowej nr 2 poza granicami miasta Zgierza.

Cena biletu WBŁZ:

  • normalny – 7,00 zł
  • ulgowy – 3,50 zł

Wzór biletu WBŁZ.

Bilet 30-dniowy i 90-dniowy  imienny, ważny w strefie 1 i 1+2 lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi oraz we wszystkich strefach taryfowych komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na międzygminnej linii autobusowej nr 2 oraz na linii nr 10.

STREFY TARYFOWE LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W ŁODZI:

  • 1 – obejmującą obszar Łodzi do jego granic administracyjnych,
  • 1+2 – obejmującą obszar Łodzi oraz obszar w granicach administracyjnych gmin, z którymi Miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia komunalne.
  • strefa IV (Ozorków – Zgierz)

Rodzaje biletów okresowych imiennych WBŁZ:

30-dniowy normalny –229,00 zł

30-dniowy ulgowy –114,50 zł

90-dniowy normalny –568,00 zł

90-dniowy ulgowy –284,00 zł