Obraz główny - autobus MUK

Jaki wybrać bilet?

Bilety MUK Zgierz ( pozwalają na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii międzygminnej) 

*    bilety okresowe strefowe, obowiązujące na linii międzygminnej 2 uprawniają również do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi komunikacji miejskiej.

**   wszystkie bilety okresowe dostępne są również z ulgą Zgierskiej Karty Rodziny w wysokości 15% ceny biletu.

Taryfa na liniach 6 i 61

W związku z Porozumieniem komunalnym z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na liniach 661 kursujących pomiędzy miastami Zgierz i Łódź obowiązuje rozdzielność taryfowa. Zgodnie z powyższym po stronie zgierskiej obowiązują opłaty regulowane Uchwałami Rady Miasta Zgierza (bilety „zgierskie” MUK), a po stronie łódzkiej taryfa zgodna z Uchwałami Rady Miasta Łodzi (bilety „łódzkie„, Łódzkiego Transportu Zbiorowego). Zmiana strefy taryfowej oznaczona jest na rozkładach jazdy symbolem „#„.
Bilety „zgierskie” są biletami jednoprzejazdowymi, można je skasować już podczas rozpoczęcia podróży na terenie miasta Łodzi.

Bilet Hybrydowy WBŁZ, obowiązuje na całej trasie przejazdu linii 6, 61, traktuje się jako przejazd całej trasy na jednym bilecie WBŁZ lub upoważnia do przesiadania się z linii 6, 61 na inne linie komunikacji miejskiej  na terenie miast Łodzi i Zgierza do 60 min od momentu skasowania, bądź z innych linii na linie 6, 61 do 60 min od momentu skasowania.

Na terenie miasta Zgierza na liniach nr 6 i 61, nie obowiązują bilety MPK Łódź.

Taryfa na liniach Z45 i Z46

Na liniach nr Z 45 i Z 46, na całej trasie przejazdu obowiązują bilety MPK Łódź.

CENNIK MPK ŁÓDŹ