Obraz główny - autobus MUK

Jaki wybrać bilet?

Bilety MUK Zgierz ( pozwalają na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii międzygminnej) 

Cennik dotyczy opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii międzygminnej nr 2BIS. 

Bilety jednorazowe i karnetyNormalneUlgowe
Bilet jednoprzejazdowy (Zgierz)2,60 zł1,30 zł
Karnet 11-przejazdowy (Zgierz)22,00 zł11,00 zł
Bilet 24-godzinny8,00 zł4,00 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)3,00 zł1,50 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa II Zgierz – Stryków)3,40 zł1,70 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)4,80 zł2,40 zł
Bilet jednoprzejazdowy lub 60-cio minutowy  WBŁZ (Wspólny Bilet Łódzko Zgierski) nie jest honorowany na linii międzygminnej nr 2BIS poza granicami miasta Zgierza6,00 zł3,00 zł
Bilety 30-dniowe** 
NormalneUlgowe
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza78,00 zł39,00 zł
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza64,00 zł32,00 zł
Bilet okresowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)*82,00 zł41,00 zł
Bilet okresowy (strefa II Zgierz – Stryków)*86,00 zł43,00 zł
Bilet okresowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)*98,00 zł49,00 zł
Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2BIS i strefy 1+2 w Łodzi)191,00 zł95,50 zł
Bilety 90-dniowe**
NormalneUlgowe
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza160,00 zł80,00 zł
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowa na terenie Zgierza195,00 zł97,50 zł
Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2BIS i strefy 1+2 w Łodzi)474,00 zł237,00 zł
Opłaty dodatkowe (kary)wysokość opłaty
za przejazd bez ważnego biletu130,00 zł
za przewóz bagażu bez ważnego biletu52,00 zł
W przypadku natychmiastowego uiszczenia wyżej wymienionej opłaty dodatkowej, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, wysokość tej opłaty obniża się o 30%
za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu390,00 zł

*    bilety okresowe strefowe, obowiązujące na linii międzygminnej 2BIS uprawniają również do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi komunikacji miejskiej.

**   wszystkie bilety okresowe dostępne są również z ulgą Zgierskiej Karty Rodziny w wysokości 15% ceny biletu.

Taryfa na liniach 6 i 61

W związku z Porozumieniem komunalnym z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na liniach 661 kursujących pomiędzy miastami Zgierz i Łódź obowiązuje rozdzielność taryfowa. Zgodnie z powyższym po stronie zgierskiej obowiązują opłaty regulowane Uchwałami Rady Miasta Zgierza (bilety „zgierskie” MUK), a po stronie łódzkiej taryfa zgodna z Uchwałami Rady Miasta Łodzi (bilety „łódzkie„, Łódzkiego Transportu Zbiorowego). Zmiana strefy taryfowej oznaczona jest na rozkładach jazdy symbolem „#„.
Bilety „zgierskie” są biletami jednoprzejazdowymi, można je skasować już podczas rozpoczęcia podróży na terenie miasta Łodzi.

Bilet Hybrydowy WBŁZ, obowiązuje na całej trasie przejazdu linii 6, 61, traktuje się jako przejazd całej trasy na jednym bilecie WBŁZ lub upoważnia do przesiadania się z linii 6, 61 na inne linie komunikacji miejskiej  na terenie miast Łodzi i Zgierza do 60 min od momentu skasowania, bądź z innych linii na linie 6, 61 do 60 min od momentu skasowania.

Na terenie miasta Zgierza na liniach nr 6 i 61, nie obowiązują bilety MPK Łódź.

Taryfa na liniach Z45 i Z46

Na liniach nr Z 45 i Z 46, na całej trasie przejazdu obowiązują bilety MPK Łódź.

CENNIK MPK ŁÓDŹ