Obraz główny - autobus MUK

Elektroniczna MIGAWKA

Migawka_Zgierz_1_BŁ

1. Czym jest system MIGAWKA?

MIGAWKA jest to system elektronicznej dystrybucji i kontroli biletów. Wraz z wejściem w życie systemu będą mogli Państwo zapisywać informacje o biletach okresowych na imiennych kartach plastikowych wyposażonych w elektroniczny system komunikacji zbliżeniowej, działający na identycznej zasadzie jak ten w zbliżeniowych kartach bankomatowych. Zakup biletu okresowego odbywa się w Punktach Sprzedaży Biletów, poprzez zakodowanie na karcie wybranego biletu zgodnego z aktualną taryfą.

Podstawowe zalety biletu elektronicznego:

  1. Możliwość przywrócenia zakupionego biletu na nowej karcie w przypadku kradzieży lub zgubienia posiadanego egzemplarza.
  2. Możliwość zakupu biletu do 30 dni przed datą jego obowiązywania (tj. 1 listopada możemy kupić już bilet na 1 grudnia).
  3. Możliwość zakupu biletu przez internet w sklepie www.
  4. Możliwość zakupu kilku biletów i zakodowania na jednej karcie (przykładowo łódzkiego i zgierskiego).
  5. W przypadku zakupu przez internet przypomnienie e-mailowe o zbliżającym się końcu ważności aktualnego biletu.
  6. Brak konieczności przypisywania znaczka do legitymacji przez wpisanie numeru (obecne dwuelementowe bilety papierowe)
  7. Większa trwałość w porównaniu do wersji papierowej.

Wnioski o wydanie zgierskiej elektronicznej migawki można pobrać (w wersji elektronicznej tutaj) i złożyć w biurze Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu lub przez specjalnie do tego przeznaczoną stronę internetową wniosek internetowy  (konieczność posiadania zdjęcia w formacie JPG).

2. Korzystam obecnie z papierowych biletów okresowych zgierskich, czy potrzebna jest mi teraz migawka elektroniczna? Biorąc pod uwagę Państwa przyzwyczajenia, a także aspekty techniczne, przewidziany został okres przejściowy, podczas którego obecny system papierowy będzie działał jednocześnie z systemem biletów elektronicznych. W tym czasie mogą Państwo w dogodnym dla siebie terminie pobrać elektronicznie na stronie lub odebrać osobiście, wypełnić oraz złożyć wniosek o wydanie karty elektronicznej w systemie MIGAWKA (punkty przyjmowania wniosków to: siedziba MUK na Placu Kilińskiego 7 oraz Punkt Sprzedaży Biletów również na Placu Kilińskiego obok pętli tramwajowej). Planujemy całkowite przejście na system elektroniczny z dniem 31 marca 2016 r. Do tego czasu mogą Państwo korzystać z biletów papierowych jak do tej pory. Jednocześnie zachęcamy Państwa do składania wniosków we wcześniejszym terminie.

3. Czy wraz z wejściem systemu MIGAWKA ceny biletów okresowych ulegną zmianie?

Absolutnie nie. Aktualna taryfa pozostaje niezmieniona. Osoby nieposiadające karty zbliżeniowej w systemie MIGAWKA nie poniosą żadnych dodatkowych kosztów wraz z przejściem na system elektroniczny, poza zakupem biletu okresowego, zgodnie z obecnie obowiązującą taryfą. Drobną zmianą, o której warto tutaj wspomnieć jest fakt zastąpienia biletów okresowych miesięcznych i 3-miesięcznych, odpowiednio biletami 30-dniowymi i 90-dniowymi. Różnica polega na tym, że dotychczasowy bilet miesięczny obowiązywał w danym miesiącu bez względu na to, w którym dniu miesiąca został zakupiony, podczas gdy bilet 30-dniowy obowiązuje „od dnia, do dnia”. Przykładowo bilet miesięczny kupiony 2 listopada 2015 r. w poniedziałek będzie ważny do 30 listopada (dokładnie 29 dni), natomiast bilet 30-dniowy będzie ważny do 1 grudnia (30 dni). Sytuacja jest analogiczna w przypadku biletów 3-miesięcznych i 90-dniowych. Ponadto, samodzielnie możemy wybrać datę od kiedy bilet ma być ważny. Możemy więc zakupić bilet z maksymalnie 30-dniowym wyprzedzeniem.

4. Jestem posiadaczem karty łódzkiej systemu MIGAWKA, czy muszę osobno wyrabiać kartę zgierską?

Nie ma takiej potrzeby. Karty łódzkie i zgierskie są elementami tego samego systemu MIGAWKA, a więc są ze sobą całkowicie kompatybilne. Mogą Państwo zapisywać swoje bilety zgierskie na kartach łódzkich, jak i bilety łódzkie na kartach zgierskich. Na karcie jednocześnie mogą być zapisane cztery różne bilety zgierskie, łódzkie, pabianickie oraz taryfy WBA.

Plik do pobrania: Wniosek o wydanie MIGAWKI

Wniosek Internetowy

Bilet zakupiony w sklepie internetowym należy zakodować w biletomacie znajdującym się w autobusie lub u kontrolera biletów.

WARUNKIEM ODBIORU I AKTYWACJI ELEKTRONICZNEGO NOŚNIKA BILETÓW OKRESOWYCH; JEST WYKUPIENIE PIERWSZEGO BILETU W KASIE MIEJSKICH USŁUG KOMUNIKACYJNYCH W ZGIERZU, W GODZINACH OTWARCIA KASY