Obraz główny - autobus MUK

Taryfa i opłaty

Cennik dotyczy opłat za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej na terenie Zgierza oraz na linii międzygminnej nr 2BIS oraz linii nr 10. 

Bilety jednorazowe i karnetyNormalneUlgowe
Bilet jednoprzejazdowy [na terenie miasta Zgierza lub na terenie miasta Ozorkowa]2,60 zł1,30 zł
Bilet 40-minutowy [ na terenie miasta Zgierza]4,00 zł2,00 zł
Bilet jednoprzejazdowy lub 60-cio minutowy WBŁZ (Wspólny Bilet Łódzko Zgierski) nie jest honorowany na linii międzygminnej nr 2BIS poza granicami miasta Zgierza7,00 zł3,50 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)3,00 zł1,50 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa II Zgierz – Stryków)3,40 zł1,70 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)4,80 zł2,40 zł
Bilet jednoprzejazdowy (strefa IV Ozorków – Zgierz)4,80 zł2,40 zł
Bilet 24-godzinny [ wyłącznie na terenie miasta Zgierza w pojazdach MUK Zgierz]8,00 zł4,00 zł
Karnet 11-przejazdowy [na terenie miasta Zgierza, lub na terenie miasta Ozorkowa]22,00 zł11,00 zł
Bilety 30-dnioweNormalneUlgowe
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza78,00 zł39,00 zł
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza64,00 zł32,00 zł
Bilet okresowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz)*82,00 zł41,00 zł
Bilet okresowy (strefa II Zgierz – Stryków)*86,00 zł43,00 zł
Bilet okresowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków)*98,00 zł49,00 zł
Bilet okresowy (strefa IV Ozorków – Zgierz)*98,00 zł49,00 zł
Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2BIS, strefę 1+2 w Łodzi i strefę IV Ozorków – Zgierz)247,00 zł123,50zł
Bilety 90-dnioweNormalneUlgowe
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza160,00 zł80,00 zł
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza195,00 zł97,50 zł
Bilet okresowy WBŁZ (obejmuje komunikację miejską w Zgierzu, całą linię międzygminną nr 2BIS, strefę 1+2 w Łodzi i strefę IV Ozorków – Zgierz)609,00 zł304,50 zł
Bilety 30-dniowe (Zgierska Karta Mieszkańca 10%)NormalneUlgowe
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza70,20 zł35,10 zł
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza57,60 zł28,80 zł
Bilet okresowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz) *73,80 zł36,90 zł
Bilet okresowy (strefa II Zgierz – Stryków) *77,40 zł38,70 zł
Bilet okresowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków) *88,20 zł44,10 zł
Bilet okresowy (strefa IV Ozorków – Zgierz) *88,20 zł44,10 zł
Bilety 90-dniowe (Zgierska Karta Mieszkańca 10%)NormalneUlgowe
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza144,00 zł72,00 zł
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza175,50 zł87,75 zł
Bilety 30-dniowe (Zgierska Karta Rodzinna 15%)NormalneUlgowe
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza66,30 zł33,15 zł
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza54,40 zł27,20 zł
Bilet okresowy (strefa I Aleksandrów Łódzki – Zgierz) *69,70 zł34,85 zł
Bilet okresowy (strefa II Zgierz – Stryków) *73,10 zł36,55 zł
Bilet okresowy (strefa III Aleksandrów Łódzki – Stryków) *83,30 zł41,65 zł
Bilet okresowy (strefa IV Ozorków – Zgierz) *83,30 zł41,65 zł
Bilety 90-dniowe (Zgierska Karta Rodzinna 15%)NormalneUlgowe
Bilet okresowy na jedną linię autobusowa na terenie Zgierza136,00 zł68,00 zł
Bilet okresowy na wszystkie linie autobusowe na terenie Zgierza165,75 zł82,88 zł
Opłaty dodatkowe (kary)wysokość opłaty
za przejazd bez ważnego biletu312,00 zł
za przewóz bagażu bez ważnego biletu52,00 zł
W przypadku natychmiastowego uiszczenia wyżej wymienionej opłaty dodatkowej, lub najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej nałożenia, wysokość tej opłaty obniża się o 50%
za spowodowanie nieuzasadnionego zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu390,00 zł

*    bilety okresowe strefowe, obowiązujące na linii międzygminnej 2BIS i linii międzygminnej nr 10 uprawniają również do przejazdów wszystkimi liniami autobusowymi komunikacji miejskiej na terenie miasta Zgierza.


Taryfa na liniach 6 i 61

W związku z Porozumieniem komunalnym z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej na liniach 661 kursujących pomiędzy miastami Zgierz i Łódź obowiązuje rozdzielność taryfowa. Zgodnie z powyższym po stronie zgierskiej obowiązują opłaty regulowane Uchwałami Rady Miasta Zgierza (bilety „zgierskie” MUK), a po stronie łódzkiej taryfa zgodna z Uchwałami Rady Miasta Łodzi (bilety „łódzkie„, Łódzkiego Transportu Zbiorowego). Zmiana strefy taryfowej oznaczona jest na rozkładach jazdy symbolem „#„.
Bilety „zgierskie” są biletami jednoprzejazdowymi, można je skasować już podczas rozpoczęcia podróży na terenie miasta Łodzi.

Bilet Hybrydowy WBŁZ, obowiązuje na całej trasie przejazdu linii 6, 61, 10 traktuje się jako przejazd całej trasy na jednym bilecie WBŁZ lub upoważnia do przesiadania się z linii 6, 61, 10 na inne linie komunikacji miejskiej  na terenie miast Łodzi i Zgierza do 60 min od momentu skasowania, bądź z innych linii na linie 6, 61, 10 do 60 min od momentu skasowania.

Na terenie miasta Zgierza na liniach autobusowych nr 6 i 61, nie obowiązują bilety MPK Łódź.

Na terenie Miasta Ozorkowa i Miasta Zgierza na linii nr 10 obowiązują bilety MUK Zgierz

Na linii tramwajowej 6, obowiązuje taryfa lokalnego transportu w Łodzi – bilety MPK Łódź.

Zasady korzystania ze środków komunikacji miejskiej:

 1. Pierwszą czynnością, jaką pasażer jest zobowiązany uczynić bezpośrednio po wejściu do pojazdu jest
  uiszczenie opłaty za przejazd. Bilet jest ważny w tym pojeździe, w którym został skasowany (nie uprawnia do przesiadek z wyłączeniem WBŁZ).
 2. Za ważny bilet miesięczny uważa się bilet nośnik elektroniczny w postaci plastikowej karty z zakodowanym na niej określonym uchwałą biletem.
 3. Za przewóz bagażu o wymiarach przekraczających 48dm3 (np. 60x40x20 cm), roweru lub psa (z wyjątkiem trzymanego na kolanach) należy wnieść opłatę w pełnej wysokości, niezależnie od posiadanych przez pasażera ulg i zwolnień.
 4. Osoby podróżujące z dziećmi do lat 4 nie uiszczają opłaty za przewóz wózka.
 5. Kierowcy nie prowadzą sprzedaży biletów, zakup możliwy za pomocą aplikacji telefonu komórkowego (SkycashMobilet, mPay)

Opracowano na podstawie:

Uprawnienia do bezpłatnych i ulgowych przejazdów obowiązują w autobusach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnieni są:

 • posłowie i senatorowie RP,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • osoby  całkowicie  niezdolne  do  pracy  oraz  samodzielnej  egzystencji,  osoby  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa inwalidzka) oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • osoby niewidome i niedowidzące oraz towarzyszy im w podroży przewodnicy,
 • dzieci  o specjalnych  potrzebach  edukacyjnych  (posiadające  orzeczenie  o potrzebie  kształcenia specjalnego), uczęszczające  do  przedszkoli  i szkół  ogólnodostępnych,  a także  do  przedszkoli,  szkół i placówek specjalnych, klas  integracyjnych  lub dziennych  ośrodków  rehabilitacyjnych  oraz towarzyszący im w podróży opiekunowie,
 • dzieci w wieku do 4 lat,
 • osoby, które ukończyły 70 lat życia,
 • pracownicy Miejskich Usług Komunikacyjnych w czasie wykonywania czynności służbowych,
 • pracownicy przewoźnika, obsługującego daną linię,
 • umundurowani funkcjonariusze Policji,
 • umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej w Zgierzu,
 • umundurowani żołnierze Żandarmerii Wojskowej,
 • osoby wyróżnione Tytułem Honorowym „Zgierski Dawca Krwi”,
 • pracownicy zakładów pracy chronionej posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wyłącznie podczas podróży na trasie: dom -zakład pracy chronionej (na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu).
 • dzieci objęte rodzinną lub instytucjonalną formą pieczy zastępczej do ukończenia 25 roku życia, stosownie do przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz.447, poz.1700, poz. 2140, z 2023 r. poz. 403).
 • asystenci rodziny zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych – od poniedziałku do soboty pomiędzy godziną 8:00-21:00 (na podstawie zaświadczenia wydanego przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł.o. Rafała Chylińskiego)
 • pracownicy socjalni zatrudnieni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w czasie wykonywania czynności służbowych – w dniach poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 – 16:00 we wtorek 8:00 – 17:00 i w piątek w godzinach 8:00 – 15:00 (na podstawie ważnej legitymacji służbowej).

Osoby korzystające z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu obowiązane są posiadać przy sobie i okazywać kontrolerowi biletów dokument potwierdzający odpowiednie uprawnienia.

Do ulgowych przejazdów uprawnieni są:

 • kombatanci i inne osoby uprawnione zgodnie z ustawą z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1858, z 2022 r. poz. 655);
 • studenci wyższych uczelni lub słuchacze studiów doktoranckich, wpisanych na listy uczelni ministerstwa właściwego do spraw szkolnictwa wyższego;
 • dzieci i młodzież do 24 roku życia, uczęszczający do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230);
 • dzieci w wieku od 4 do 7 lat;
 • dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat nie objęci obowiązkiem szkolnym z powodu choroby lub niepełnosprawności
 • emeryci i renciści pobierający emeryturę lub rentę oraz ich współmałżonkowie, na których otrzymują zasiłki rodzinne – przed ukończeniem 70 roku życia;
 • osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały;
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę I lub II stopnia, na podstawie imiennej legitymacji – mieszkańcy miasta Zgierza;
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi posiadający odznakę I lub II stopnia, na podstawie imiennej legitymacji mieszkańcy gminy objętej porozumieniem międzygminnym na linii autobusowej nr 2 BIS i 10 będącej przedmiotem porozumienia międzygminnego, dla którego organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz;
 • osoby na stałe zameldowane na terenie miasta Zgierza przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu;
 • osoby przebywające na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych na stałe zameldowane na terenie gminy objętej porozumieniem międzygminnym na linii autobusowej nr 2 BIS i 10, będącej przedmiotem porozumienia międzygminnego, dla którego organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz, na podstawie legitymacji wydanej przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu;
 • weterani poszkodowani zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2205) na podstawie Legitymacji Weterana Poszkodowanego.
 • Do ulgowych przejazdów uprawnieni są posiadacze ważnej Zgierskiej Karty Rodziny. Posiadacze Zgierskiej Karty Rodziny, uprawnieni są do procentowej ulgi, gdzie cena biletu zaokrąglana jest zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Ulgi dla posiadaczy Zgierskiej Karty Rodziny dotyczą tylko okresowych biletów zakupionych w systemie elektronicznym, normalnych i ulgowych. Ulgę dla posiadaczy Zgierskiej Karty Rodziny ustala się w wysokości 15%.
Załącznik graficzny pliku zipx

Osoby korzystające z bezpłatnego lub ulgowego przejazdu obowiązane są posiadać przy sobie i okazywać kontrolerowi biletów dokument potwierdzający odpowiednie uprawnienia.

Zasady dotyczące uprawnień do ulg i bezpłatnych przejazdów są wspólne na wszystkich liniach autobusowych komunikacji miejskiej na terenie miasta Zgierza, na linii międzygminnej 2 BIS i linii autobusowej nr 10, dla której organizatorem jest Gmina Miasto Zgierz.

Opracowano na podstawie:

„UCHWAŁA NR LX/843/2023 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2023 r.w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi nr 2 BIS i 10, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz”