Obraz główny - autobus MUK

Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Logo Wspólny Bilet Aglomeracyjny

Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) jest inicjatywą samorządów i spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna, dzięki której utworzono zintegrowany bilet pozwalający na poruszanie się komunikacją miejską oraz koleją w wybranych miastach Województwa Łódzkiego.

Aktualne Ceny

Wykaz uprawnień do przejazdów ulgowych 50%

UprawnieniDokumenty poświadczające uprawnienie
Dzieci i młodzież, uczęszczające do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 
nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia
Ważna legitymacja szkolna
Studenci studiów wyższychWażna legitymacja studencka
Dzieci w wieku 
od 4 do 7 lat
Dokument potwierdzający wiek dziecka
Emeryci i renciściLegitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości

Strefy – schemat

Mapa Stref

Więcej informacji oraz wykaz STREF znajduje się na stronie: WBA – Zapraszamy!