AKTUALNOŚCI

Przesunięcie ważności posiadanego biletu okresowego (28.10).

28-październik-2020

Zawieszenie

Zawieszenie biegu okresu ważności biletu następuje z dniem złożenia poniższego wniosku lub innym dniem wskazanym we wniosku, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Od tej chwili nie będziesz mógł już korzystać ze swojego biletu.

Wniosek o zawieszenie biegu

Zawieszony bilet będzie przez cały czas widoczny z pierwotnym okresem ważności w stanie Twojej karty na naszej stronie internetowej oraz w biletomatach. Nie przejmuj się tym, tak musi być 😉 Wkrótce informacja o zatrzymaniu i późniejszym wznowieniu biletu będzie widoczna w historii transakcji dostępnej dla zalogowanych użytkowników sklepu internetowego.


Wznowienie

Jeżeli planujesz ponownie korzystać z komunikacji miejskiej i swojego biletu okresowego wypełnij poniższy wniosek. Na jego złożenie masz czas do 14 dni od ustania stanu epidemii. Wznowienie biegu okresu ważności biletu nastąpi następnego dnia po złożeniu wniosku lub w dowolnym, późniejszym wskazanym dniu

W konsekwencji tego działania do Twojej karty zostanie przypisany nowy bilet, którego okres ważności równy jest niewykorzystanej części zawieszonego biletu. Jest to bilet wirtualny, który, tak jak w przypadku biletu internetowego, należy zakodować na karcie w najbliższym punkcie sprzedaży migawek.

Wniosek o wznowienie biegu