AKTUALNOŚCI

Przesunięcie ważności posiadanego biletu okresowego.

28-paź-2020

Zawieszenie

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną, do 30 czerwca 2021, istnieje możliwość zatrzymania biegu okresu ważności biletów okresowych:

  • jednokrotnego – dla biletów 30-dniowych i krótszych,
  • dwukrotnego – dla biletów 90-dniowych i 12-miesięcznych.

Zawieszenie biegu okresu ważności biletu następuje z dniem złożenia poniższego wniosku lub innym dniem wskazanym we wniosku, przy czym termin ten nie może być wcześniejszy niż data złożenia wniosku. Od tej chwili nie będziesz mógł już korzystać ze swojego biletu. 

Informacja o zatrzymaniu ​i wznowieniu biegu okresu ważności biletu jest widoczna w historii transakcji dostępnej dla zalogowanych użytkowników sklepu internetowego.

Wniosek o zawieszenie biegu

Zawieszony bilet będzie przez cały czas widoczny z pierwotnym okresem ważności w stanie Twojej karty na naszej stronie internetowej oraz w biletomatach. Nie przejmuj się tym, tak musi być 😉 Wkrótce informacja o zatrzymaniu i późniejszym wznowieniu biletu będzie widoczna w historii transakcji dostępnej dla zalogowanych użytkowników sklepu internetowego.


Wznowienie

Jeżeli planujesz ponownie korzystać z komunikacji miejskiej i swojego biletu okresowego wypełnij poniższy wniosek. Na jego złożenie masz czas do 14 dni od ustania stanu epidemii. Wznowienie biegu okresu ważności biletu nastąpi następnego dnia po złożeniu wniosku lub w dowolnym, późniejszym wskazanym dniu

W konsekwencji tego działania do Twojej karty zostanie przypisany nowy bilet, którego okres ważności równy jest niewykorzystanej części zawieszonego biletu. Jest to bilet wirtualny, który, tak jak w przypadku biletu internetowego, należy zakodować na karcie w najbliższym punkcie sprzedaży migawek.

Wniosek o wznowienie biegu

Zwrot biletu okresowego

WAŻNE! Możliwość zwrotu biletów okresowych dotyczy wyłącznie imiennych biletów Lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, biletów z oferty Wspólny Bilet Aglomeracyjny i Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki.

Zgodnie z obowiązującymi Przepisami taryfowymi można dokonać zwrotu częściowego posiadanego biletu okresowego imiennego, nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potrąceniu 10% zwracanej kwoty.

Aby tego dokonać należy udać się ze swoją kartą MIGAWKA do BOK MPK-Łódź w Łodzi na ul. Tramwajowej 6 (pn-pt 7:00-18:00) i poprosić sprzedawcę o przyjęcie zwrotu częściowego.

WAŻNE! Ze względów technicznych zwrotu nie można dokonać zdalnie, bez wizyty w BOK.