AKTUALNOŚCI

PARZĘCZEWSKA/STAFFA – NOWA KRAŃCÓWKA LINII 1

17-Sty-2020

Szanowni Państwo,

W związku z zapytaniami dotyczącymi zmiany krańcówki dla linii numer 1, ponownie informujemy, że zmiany wprowadzono na wniosek przewoźnika. Decyzja była podyktowana brakiem zaplecza socjalnego dla kierowców na krańcówce Powstańców Śląskich, które zapewnia krańcówka Parzęczewska/Staffa. Kolejnym istotnym argumentem jest stale powiększające się natężenie ruchu w rejonie przystanku Powstańców Śląskich, powodujące zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu pieszym i kołowym.

Przebieg trasy „jedynki” pozostaje bez zmian.

Bilet jest ważny na trasie Parzęczewska/Staffa – Parzęczewska/Staffa.

Wszystkie linie obejmujące swoim zasięgiem Osiedle 650-lecia, mają obecnie wspólną krańcówkę przy ulicy Parzęczewska/Staffa, co umożliwia sprawne przesiadanie się na kolejne wybrane linie.