AKTUALNOŚCI

Dzień Bez Samochodu 22 września 2023

18-wrz-2023

W dniu 22 września (piątek) korzystanie z przejazdów autobusowych dla właścicieli samochodów osobowych oraz osób im towarzyszących – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, na terenie miasta Zgierza oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniem międzygminnym, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz (linie 10, 2BIS) jest bezpłatne.

(Uchwała NR X/121/2019 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2019 r)