AKTUALNOŚCI

Dzień Bez Samochodu 22 września 2021

20-wrz-2021

„(…) W dniu 22 września korzystanie z przejazdów autobusowych dla właścicieli samochodów osobowych oraz osób im towarzyszących – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, na terenie miasta Zgierza oraz na liniach autobusowych objętych porozumieniem międzygminnym, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz jest bezpłatne(…)”

(Uchwała NR X/121/2019 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2019 r)