AKTUALNOŚCI

Ankieta dotycząca Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035

18-mar-2020

Szanowni Państwo,

W związku z otrzymanym dofinansowaniem na opracowanie strategii elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035 oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem dokumentu zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety mającej na celu zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i problemów związanych z transportem na terenie Miasta.

Elektromobilność stanowi jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnych miast
i dotyczy zagadnień związanych ze stosowaniem pojazdów z napędem elektrycznym. Jest to szereg działań mających na celu rozpowszechnienie stosowania pojazdów elektrycznych oraz zasilanych innymi rodzajami paliw jak LNG lub CNG, zarówno w komunikacji publicznej jak
i prywatnej, ładowanych przy pomocy stacji ładowania zlokalizowanych w miejscach publicznych lub na terenie prywatnych posesji. To także promowanie przemieszczania się zeroemisyjnymi środkami transportu, jak np. rower lub hulajnoga oraz wszelkie działania podjęte w celu ograniczenia hałasu komunikacyjnego i emisji szkodliwych substancji pochodzących ze spalin samochodowych.

Odpowiedzi na pytania posłużą do poznania obszarów, w których będzie możliwy rozwój nowoczesnych i niskoemisyjnych form komunikacji. Będą również stanowić wkład
w planowanie dalszego rozwoju miasta i zmiany w polityce transportowej.

Ankietę można wypełnić elektronicznie, poprzez wejście w poniższy link:

ANKIETA DOTYCZĄCA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI

Ankieta będzie dostępna do 3 kwietnia 2020 r.