AKTUALNOŚCI

1 czerwca – Dzień dziecka – darmowa komunikacja dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Zgierza.

31-maj-2022

Zgodnie z Uchwałą XLVIII/661/2022 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 maja 2022 r. w dniu 1 czerwca komunikacja miejska na terenie miasta Zgierza i na liniach międzygminnych nr 2 BIS i 10, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz dla dzieci i młodzieży od 4 do 24 lat jest bezpłatna.