AKTUALNOŚCI

Zawieszenie kursowania linii nr 2 od 1 lutego 2021 r.

13-sty-2021

KOMUNIKAT

W nawiązaniu do spotkania uczestników Porozumienia Międzygminnego linii nr 2, które odbyło się w dniu 16 listopada 2020 r., informuję, że z dniem 01/02/2021 r. zawieszona zostaje linia nr 2.

Zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym z dnia 4 lutego 2016 r. w  sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 2 łączącej Aleksandrów Łódzki — Miasto Zgierz -Gminę Zgierz i Stryków,

na podstawie § 5 pkt 3

„w uzasadnionych przypadkach, w szczególności strajku, niekorzystnych warunków atmosferycznych, awarii, blokad dróg, Organizator może, bez zasięgania opinii Uczestników porozumienia, zmienić rozkład jazdy i lokalizację przystanków, zawiesić linię komunikacyjną, jak również zawiesić lub wstrzymać w całości albo w części realizację Usług objętych niniejszym porozumieniem. Odpowiednio do zakresu wprowadzonych zmian, korygowana będzie wysokość wynagrodzenia, określonego w §  3 ust. 1 pkt 1-3. Zmiana powyższa może mieć wyłącznie charakter okresowy.”

          Zawieszenie linii nr 2 jest ściśle związane z sytuacją  epidemiologiczną i spadkiem liczby pasażerów.

W związku z powyższym zostaje podjęta decyzja o zawieszeniu linii nr 2 począwszy od 01 lutego 2021 r. na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia.