Obraz główny - autobus MUK

Biuletyn Informacji Publicznej

Komunikacja Miejska

Majątek i finanse

Zakres działania

Plan Transportowy

Status prawny

Przetargi

Kontrole

Regulamin Naboru

Nabory

Skargi i wnioski

Instrukcja korzystania z BIP.

Konsultacje społeczne

Zamówienia Publiczne

Zamówienia niepodlegające ustawie PZP
Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 7
NIP: 732-20-37-248

REGON:  101320867

Nr konta bankowego: 50 8783 0004 0024 6929 2000 0001

Kierownik: Iwona Boberska

Tel: 0-42 716-21-49

Adresy e-mail:
biuro:  biuro@muk.zgierz.pl
skargi i wnioski: skargi@muk.zgierz.pl

Godziny pracy:
Dni robocze oprócz wtorków i piątków: 8:00-16:00
Wtorki: 8:00-17:00

Piątki: 8:00-15:00

Kasa czynna:
Dni robocze oprócz wtorków i piątków: 8:00-15:00
Wtorki: 8:00-16:30

Piątki: 8:00-14:00