AKTUALNOŚCI

Wznowienie biegu okresu ważności biletu okresowego

06-kwiecień-2020

Wznowienie

Jeżeli planujesz ponownie korzystać z komunikacji miejskiej i swojego biletu okresowego wypełnij poniższy wniosek. Na jego złożenie masz czas do 31 grudnia 2020 r. Wznowienie biegu okresu ważności biletu nastąpi następnego dnia po złożeniu wniosku lub w dowolnym, późniejszym wskazanym dniu

W konsekwencji tego działania do Twojej karty zostanie przypisany nowy bilet, którego okres ważności równy jest niewykorzystanej części zawieszonego biletu. Jest to bilet wirtualny, który, tak jak w przypadku biletu internetowego, należy zakodować na karcie w najbliższym punkcie sprzedaży migawek.

Wniosek o wznowienie biegu