AKTUALNOŚCI

Wznowienie biegu okresu ważności biletu okresowego

06-kw.-2020

Wznowienie

Jeżeli planujesz ponownie korzystać z komunikacji miejskiej i swojego biletu okresowego wypełnij poniższy wniosek. Na jego złożenie masz czas do 14 dni od ustania stanu epidemii. Wznowienie biegu okresu ważności biletu nastąpi następnego dnia po złożeniu wniosku lub w dowolnym, późniejszym wskazanym dniu

W konsekwencji tego działania do Twojej karty zostanie przypisany nowy bilet, którego okres ważności równy jest niewykorzystanej części zawieszonego biletu. Jest to bilet wirtualny, który, tak jak w przypadku biletu internetowego, należy zakodować na karcie w najbliższym punkcie sprzedaży migawek.

Wniosek o wznowienie biegu

Zwrot biletu okresowego

WAŻNE! Możliwość zwrotu biletów okresowych dotyczy wyłącznie imiennych biletów Lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi, biletów z oferty Wspólny Bilet Aglomeracyjny i Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki.

Zgodnie z obowiązującymi Przepisami taryfowymi można dokonać zwrotu częściowego posiadanego biletu okresowego imiennego, nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potrąceniu 10% zwracanej kwoty.

Aby tego dokonać należy udać się ze swoją kartą MIGAWKA do BOK MPK-Łódź w Łodzi na ul. Tramwajowej 6 (pn-pt 7:00-18:00) i poprosić sprzedawcę o przyjęcie zwrotu częściowego.

WAŻNE! Ze względów technicznych zwrotu nie można dokonać zdalnie, bez wizyty w BOK.