AKTUALNOŚCI

Ograniczenia w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

25-mar-2020

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zarządza się, co następuje:

Środkiem publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Szacunkowa ilość osób w autobusach:

  • 25 – w autobusie przegubowym
  • 16 – w autobusie solo
  • 6 –   w autobusie mini