MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w poniedziałek 25 marca,  imieniny: Marioli, Wieńczysława, Ireneusza

Strona główna

Otwarcie ofert w przetargu

21.02.2014 r.

W dniu 17 lutego 2014 roku o godzinie 12:15 w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu miało miejsce otwarcie ofert złożonych w przetargu na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, drogowego organizowanego przez Gminę Miasto Zgierz na liniach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz gmin sąsiadujących, z którymi zostało zawarte stosowne porozumienie. Na otwarciu stawiło się dwóch wykonawców, którzy do godziny 12:00 tego samego dnia złożyli oferty tj.: ZPK „MARKAB” sp. z o.o.  oraz Kris-Tour abc sp. z o.o.

Komisja przetargowa w części publicznej otwierając koperty podawała ceny, za które oferenci wykonają usługę oraz oświadczenia co do warunków z kryteriów ofertowych. Komisja Przetargowa ma zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych termin 90 dni na rozpatrzenie złożonych ofert. W pierwszej kolejności badana jest ich zgodność z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W chwili obecnej postepowanie trwa nadal.