MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w poniedziałek 23 lipca,  imieniny: Bogny, Apolinarego

Strona główna

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO, informujemy iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych są Miejskie Usługi Komunikacyjne (MUK) w Zgierzu,siedzibą przy pl. Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz.
  2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez MUK w Zgierzu na podstawie art. 6 ust. 1c) i lit. e) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej, a także obowiązków prawnych.
  3. Okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika bezpośrednio z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j.) oraz Instrukcji Kancelaryjnej. Dane osobowe przetwarzane do celów tymczasowych, usuwane są natychmiast po zakończeniu procesu przetwarzania.
  4. Państwa dane osobowe mogą być przekazywać innym organom publicznym i podmiotom w sytuacji gdy wynika to bezpośrednio z przepisów prawa.
  5. Osoby, których dane są przetwarzane, posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody maja Państwo prawo do cofnięcia jej, informując MUK w Zgierzu stosownym oświadczeniem.
  6. Mają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy RODO.
  7. Przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych nadzorowane jest przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI/IOD), z którym można kontaktować się pod adresem mailowym: ido.zgierz@gmail.com

Linia nr 10

Linia nr 10
PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Łanowa - Strefa Ekonomiczna  
  2.  Proboszczewice II
 
  3. Proboszczewice I  
  4.
Zgierz Przedmieście  
  5. Musierowicza/Łęczycka  
  6. Musierowicza/Piątkowska  
  7.  Piłsudzkiego (szkoła nr 1)  
  8.  1 Maja/Piłsudzkiego  
  9.  1 Maja/Dubois  
  10.  Plac Kilińskiego  
  11.  Długa/Skłodowskiej-Curie  
  12.  Cezaka  
  13. Kolejowa Dw. PKP
 
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Kolejowa Dw. PKP
  2. Cezaka
  3. Długa/Skłodowskiej-Curie
  4. Plac Kilińskiego
  5. 1 Maja/Dubois
  6. 1 Maja/Piłsudzkiego
  7. Piłsudzkiego (szkoła nr 1)
  8. Musierowicza/Piątkowska
  9. Musierowicza/Łęczycka
  10. Zgierz Przedmieście
  11. Proboszczewice I
  12. Proboszczewice II
  13. Łanowa - Strefa Ekonomiczna
 

Linia nr 5

   Linia 5

 

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Parzęczewska 8. Parzęczewska/Gałczyńskiego
Targowa 9. Targowa/pl. Targowy
Sieradzka 10. Sieradzka/Łódzka
Długa 11. Długa/al. Armii Krajowej
1 Maja 12. Plac Kilińskiego
1 Maja 13. 1 Maja/Dubois
1 Maja 14. 1 Maja/Piłsudskiego
Piłsudskiego 15. Piłsudskiego/Graniczna
Szczawińska 16. Szczawińska/Fijałkowskiego
Szczawińska 17. Szczawińska/Przemysłowa
Szczawińska 18. Szczawińska/Dzika
Szczawińska 19. Szczawińska/Szkudlarska
  20. Szczawińska
ULICA   PRZYSTANEK  
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Parzęczewska 8. Parzęczewska/Gałczyńskiego  
Targowa 9. Targowa/pl. Targowy  
Sieradzka 10. Sieradzka/Łódzka  
Długa 11. Długa/al. Armii Krajowej  
1 Maja 12. Plac Kilińskiego  
1 Maja 13. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 14. 1 Maja/Piłsudskiego  
Piłsudskiego 15. Piłsudskiego/Graniczna  
Szczawińska 16. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Szczawińska 17. Szczawińska/Przemysłowa  
Przemysłowa 18. Przemysłowa/Przygraniczna R
Kasprowicza 19. Kasprowicza/Dygasińskiego R
Kasprowicza 20. Kasprowicza/Piątkowska R
Kasprowicza 21. Kasprowicza/Dygasińskiego R
Przemysłowa 22. Przemysłowa/Przygraniczna R
Przemysłowa 23. Przemysłowa/Szczawińska R
Szczawińska 24. Szczawińska/Dzika  
Szczawińska 25. Szczawińska/Szkudlarska  
  26. Szczawińska  
INNE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Szczawińska
Szczawińska 2. Szczawińska/Szkudlarska
Szczawińska 3. Szczawińska/Dzika
Szczawińska 4. Szczawińska/Przemysłowa
Szczawińska 5. Szczawińska/Fijałkowskiego
Piłsudskiego 6. Piłsudskiego/Graniczna
1 Maja 7. 1 Maja/Piłsudskiego
1 Maja 8. 1 Maja/Dubois
Długa 9. Plac Kilińskiego
Długa 10. Długa/al. Armii Krajowej
Parzęczewska 11. Parzęczewska-cmentarz
Gałczyńskiego 12. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Gałczyńskiego 13. Gałczyńskiego/Tuwima
Tuwima 14. Tuwima (Sezam)
Tuwima 15. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Staffa 16. Staffa (przychodnia)
Staffa 17. Staffa (szkoła)
Staffa 18. Staffa (os. 650-lecia)
  19. Parzęczewska/Staffa

Linia 4

Linia 4

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego
Plac Targowy 9. Plac Targowy
Barona 10. Barona/Konstantynowska
Śniechowskiego 11. Śniechowskiego (rondo)
Śniechowskiego 12. Śniechowskiego/Łódzka
  13. Łąkowa TBS
Powstańców Śląskich 14. Kurak (szkoła)
Powstańców Śląskich 15. Powstańców Śląskich
1 Maja 16. 1 Maja/Łódzka
1 Maja 17. Plac Kilińskiego
1 Maja 18. 1 Maja/Dubois
1 Maja 19. 1 Maja/Piłsudskiego
Piłsudskiego 20. Piłsudskiego/Graniczna
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego
Rembielińskiego 22. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Sienkiewicza 23. ZELTOR
Rembielińskiego 24. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego
Szczawińska 26. Szczawińska/Fijałkowskiego
Przemysłowa 27. Przemysłowa/Szczawińska
Przemysłowa 28. Przemysłowa/Przygraniczna
Kasprowicza 29. Kasprowicza/Dygasińskiego
Piątkowska 30. Piątkowska/Kasprowicza
Piątkowska 31. Piątkowska/Północna
Musierowicza 32. Musierowicza/Piątkowska
Musierowicza 33. Musierowicza/Łęczycka
Gałczyńskiego 34. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Gałczyńskiego 35. Gałczyńskiego/Tuwima
Tuwima 36. Tuwima (Sezam)
Tuwima 37. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Staffa 38. Staffa (przychodnia)
Staffa 39. Staffa (szkoła)
Staffa 40. Staffa (os. 650-lecia)
  41. Parzęczewska/Staffa
ULICA   PRZYSTANEK  
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego  
Plac Targowy 9. Plac Targowy  
Barona 10. Barona/Konstantynowska  
Konstantynowska 11. Konstantynowska/Sokołowska K
Konstantynowska 12. Konstantynowska (cmentarz) K
Konstantynowska 13. Konstantynowska (tor PKP) K
Konstantynowska 14. Konstantynowska (cmentarz) K
Śniechowskiego 15. Śniechowskiego (rondo)  
Śniechowskiego 16. Śniechowskiego/Łódzka  
  17. Łąkowa TBS  
Powstańców Śląskich 18. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 19. Powstańców Śląskich  
1 Maja 20. 1 Maja/Łódzka  
1 Maja 21. Plac Kilińskiego  
1 Maja 22. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 23. 1 Maja/Piłsudskiego  
Piłsudskiego 24. Piłsudskiego/Graniczna  
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 26. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 27. ZELTOR  
Rembielińskiego 28. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 29. Rembielińskiego  
Szczawińska 30. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Przemysłowa 31. Przemysłowa/Szczawińska  
Przemysłowa 32. Przemysłowa/Przygraniczna  
Kasprowicza 33. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Piątkowska 34. Piątkowska/Kasprowicza  
Piątkowska 35. Piątkowska/Północna  
Musierowicza 36. Musierowicza/Piątkowska  
Musierowicza 37. Musierowicza/Łęczycka  
Gałczyńskiego 38. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Gałczyńskiego 39. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 40. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 41. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 42. Staffa (przychodnia)  
Staffa 43. Staffa (szkoła)  
Staffa 44. Staffa (os. 650-lecia)  
  45. Parzęczewska/Staffa  
INNE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK  
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego  
Plac Targowy 9. Plac Targowy  
Barona 10. Barona/Konstantynowska  
Śniechowskiego 11. Śniechowskiego (rondo)  
Śniechowskiego 12. Śniechowskiego/Łódzka  
  13. Łąkowa TBS  
Powstańców Śląskich 14. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 15. Powstańców Śląskich  
1 Maja 16. 1 Maja/Łódzka  
1 Maja 17. Plac Kilińskiego  
1 Maja 18. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 19. 1 Maja/Piłsudskiego  
Piłsudskiego 20. Piłsudskiego/Graniczna  
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 22. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 23. ZELTOR  
Rembielińskiego 24. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego  
Szczawińska 26. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Szczawińska 27. Szczawińska/Przemysłowa *
Szczawińska 28. Szczawińska/Dzika *
Szczawińska 29. Szczawińska/Szkudlarska *
Szczawińska 30. Szczawińska *
Szczawińska 31. Szczawińska/Szkudlarska *
Szczawińska 32. Szczawińska/Dzika *
Przemysłowa 33. Przemysłowa/Szczawińska  
Przemysłowa 34. Przemysłowa/Przygraniczna  
Kasprowicza 35. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Piątkowska 36. Piątkowska/Kasprowicza  
Piątkowska 37. Piątkowska/Północna  
Musierowicza 38. Musierowicza/Piątkowska  
Musierowicza 39. Musierowicza/Łęczycka  
Gałczyńskiego 40. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Gałczyńskiego 41. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 42. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 43. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 44. Staffa (przychodnia)  
Staffa 45. Staffa (szkoła)  
Staffa 46. Staffa (os. 650-lecia)  
  47. Parzęczewska/Staffa

* - Dodatkowe kursy na Szczawińską

K - kursy przez Konstantynowską

LINIA NR 9 (PDF)

Linia 9

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK  
  1. Kolejowa (dw. PKP)  
3 Maja 2. 3 Maja /Skłodowskiej-Curie  
  3 3 Maja/1 Maja  
  4. 3 Maja/Al.Armi Krajowej  
Gałczyńskiego 5. Gałczyńskiego/Łęczycka  
  6. Gałczyńskiego/ Parzęczewska  
  7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Polna  
Wiosny Ludów 9.  Wiosny Ludów/Aleksandrowska  
  10.  Wiosny Ludów/Cegielnia  
  11.  Wiosny Ludów/Krogulec  
  12.  Wiosny Ludów/Aniołowska  
  13.  Wiosny Ludów /Kontrewers  
ULICA   PRZYSTANEK  
Wiosny Ludów  1. Wiosny Ludów/Kontrewers  
  2. Wiosny Ludów/Aniołowska  
  3. Wiosny Ludów/Krogulec  
  4. 
Wiosny Ludów/Cegielniana  
  5. 
Wiosny Ludów/Aleksandrowska  
  6. Gałczyńskiego/Aleksandrowska  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
  8. Gałczyńskiego/ Parzęczewska  
  9. Gałczyńskiego/Łęczycka  
3 Maja 10. 3 Maja/Al. Armii Krajowej  
  11. 3 Maja/1 Maja  
  12. 3 Maja / Skłodowskiej-Curie  
Kolejowa 
13. Kolejowa(dw.PKP)  

1 i 1 S/E

Linia 1 i 1 S/E

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa  
  2. Parzęczewska-szpital *
Parzęczewska 3. Parzęczewska/Gałczyńskiego  
Długa 4. Długa/al. Armii Krajowej  
Długa 5. Plac Kilińskiego  
Długa 6. Długa/Skłodowskiej-Curie  
Cezaka 7. Cezaka  
Kolejowa 8. Kolejowa (dw. PKP)  
Sadowa 9. Sadowa *
Sadowa 10. Sadowa/Chełmska *
Sadowa 11. Sadowa/Chełmska *
Sadowa 12. Sadowa *
Kolejowa 13. Kolejowa (dw. PKP)  
Cezaka 14. Cezaka  
Długa 15. Długa/Skłodowskiej-Curie  
Długa 16. Plac Kilińskiego  
Długa 17. Długa/al. Armii Krajowej  
Parzęczewska 18. Parzęczewska-cmentarz  
Parzęczewska 19. Parzęczewska/Gałczyńskiego  
Parzęczewska 20. Parzęczewska-szpital  
Parzęczewska 21. Parzęczewska (TBS)  
Parzęczewska 22. Parzęczewska (kościół)  
  23. Parzęczewska/Staffa  
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Powstańców Śląskich
1 Maja 2. 1 Maja/Łódzka
3 Maja 3. 3 Maja/Skłodowskiej-Curie
Kolejowa 4. Kolejowa (dw. PKP)
Cezaka 5. Cezaka
Długa 6. Długa/Skłodowskiej-Curie
Długa 7. Plac Kilińskiego
Długa 8. Długa/al. Armii Krajowej
Parzęczewska 9. Parzęczewska-cmentarz
Parzęczewska 10. Parzęczewska/Gałczyńskiego
Parzęczewska 11. Parzęczewska-szpital
Parzęczewska 12. Parzęczewska (TBS)
Parzęczewska 13. Parzęczewska (kościół)
Parzęczewska 14. Parzęczewska/Staffa
Staffa 15. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 16. Staffa (szkoła)
Staffa 17. Staffa (przychodnia)
Tuwima 18. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 19. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 20. Gałczyńskiego/Tuwima
Parzęczewska 21. Parzęczewska/Gałczyńskiego
Targowa 22. Targowa/pl. Targowy
Sieradzka 23. Sieradzka/Łódzka
Długa 24. Długa/al. Armii Krajowej
Długa 25. Plac Kilińskiego
Długa 26. Długa/Skłodowskiej-Curie
Cezaka 27. Cezaka
Kolejowa 28. Kolejowa (dw. PKP)
3 Maja 29. 3 Maja/Skłodowskiej-Curie
Powstańców Śląskich 30. Kurak (szkoła)
  31. Powstańców Śląskich

Linia nr 4 (wakacyjna)

Linia 4

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego
Plac Targowy 9. Plac Targowy
Barona 10. Barona/Konstantynowska
Śniechowskiego 11. Śniechowskiego (rondo)
Śniechowskiego 12. Śniechowskiego/Łódzka
  13. Łąkowa TBS
Powstańców Śląskich 14. Kurak (szkoła)
Powstańców Śląskich 15. Powstańców Śląskich
1 Maja 16. 1 Maja/Łódzka
1 Maja 17. Plac Kilińskiego
1 Maja 18. 1 Maja/Dubois
1 Maja 19. 1 Maja/Piłsudskiego
Piłsudskiego 20. Piłsudskiego/Graniczna
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego
Rembielińskiego 22. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Sienkiewicza 23. ZELTOR
Rembielińskiego 24. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego
Szczawińska 26. Szczawińska/Fijałkowskiego
Przemysłowa 27. Przemysłowa/Szczawińska
Przemysłowa 28. Przemysłowa/Przygraniczna
Kasprowicza 29. Kasprowicza/Dygasińskiego
Piątkowska 30. Piątkowska/Kasprowicza
Piątkowska 31. Piątkowska/Północna
Musierowicza 32. Musierowicza/Piątkowska
Musierowicza 33. Musierowicza/Łęczycka
Gałczyńskiego 34. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Gałczyńskiego 35. Gałczyńskiego/Tuwima
Tuwima 36. Tuwima (Sezam)
Tuwima 37. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Staffa 38. Staffa (przychodnia)
Staffa 39. Staffa (szkoła)
Staffa 40. Staffa (os. 650-lecia)
  41. Parzęczewska/Staffa
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego  
Plac Targowy 9. Plac Targowy  
Barona 10. Barona/Konstantynowska  
Konstantynowska 11. Konstantynowska/Sokołowska k
Konstantynowska 12. Konstantynowska (cmentarz) k
Konstantynowska 13. Konstantynowska (tor PKP) k
Konstantynowska 14. Konstantynowska (cmentarz) k
Śniechowskiego 15. Śniechowskiego (rondo)  
Śniechowskiego 16. Śniechowskiego/Łódzka  
  17. Łąkowa TBS  
Powstańców Śląskich 18. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 19. Powstańców Śląskich  
1 Maja 20. 1 Maja/Łódzka  
1 Maja 21. Plac Kilińskiego  
1 Maja 22. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 23. 1 Maja/Piłsudskiego  
Piłsudskiego 24. Piłsudskiego/Graniczna  
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 26. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 27. ZELTOR  
Rembielińskiego 28. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 29. Rembielińskiego  
Szczawińska 30. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Przemysłowa 31. Przemysłowa/Szczawińska  
Przemysłowa 32. Przemysłowa/Przygraniczna  
Kasprowicza 33. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Piątkowska 34. Piątkowska/Kasprowicza  
Piątkowska 35. Piątkowska/Północna  
Musierowicza 36. Musierowicza/Piątkowska  
Musierowicza 37. Musierowicza/Łęczycka  
Gałczyńskiego 38. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Gałczyńskiego 39. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 40. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 41. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 42. Staffa (przychodnia)  
Staffa 43. Staffa (szkoła)  
Staffa 44. Staffa (os. 650-lecia)  
  45. Parzęczewska/Staffa  
INNE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego  
Plac Targowy 9. Plac Targowy  
Barona 10. Barona/Konstantynowska  
Śniechowskiego 11. Śniechowskiego (rondo)  
Śniechowskiego 12. Śniechowskiego/Łódzka  
  13. Łąkowa TBS  
Powstańców Śląskich 14. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 15. Powstańców Śląskich  
1 Maja 16. 1 Maja/Łódzka  
1 Maja 17. Plac Kilińskiego  
1 Maja 18. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 19. 1 Maja/Piłsudskiego  
Piłsudskiego 20. Piłsudskiego/Graniczna  
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 22. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 23. ZELTOR  
Rembielińskiego 24. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego  
Szczawińska 26. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Przemysłowa 27. Przemysłowa/Szczawińska  
Przemysłowa 28. Przemysłowa/Przygraniczna  
Kasprowicza 29. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Piątkowska 30. Piątkowska/Kasprowicza (rondo) m
  31. Ośrodek Wypoczynkowy "Malinka" m
Piątkowska 32. Piątkowska/Kasprowicza  
Piątkowska 33. Piątkowska/Północna  
Musierowicza 34. Musierowicza/Piątkowska  
Musierowicza 35. Musierowicza/Łęczycka  
Gałczyńskiego 36. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Gałczyńskiego 37. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 38. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 39. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 40. Staffa (przychodnia)  
Staffa 41. Staffa (szkoła)  
Staffa 42. Staffa (os. 650-lecia)  
  43. Parzęczewska/Staffa  
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Aleksandrowska 8. Aleksandrowska/Gałczyńskiego  
Plac Targowy 9. Plac Targowy  
Barona 10. Barona/Konstantynowska  
Śniechowskiego 11. Śniechowskiego (rondo)  
Śniechowskiego 12. Śniechowskiego/Łódzka  
  13. Łąkowa TBS  
Powstańców Śląskich 14. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 15. Powstańców Śląskich  
1 Maja 16. 1 Maja/Łódzka  
1 Maja 17. Plac Kilińskiego  
1 Maja 18. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 19. 1 Maja/Piłsudskiego  
Piłsudskiego 20. Piłsudskiego/Graniczna  
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 22. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 23. ZELTOR  
Rembielińskiego 24. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 25. Rembielińskiego  
Szczawińska 26. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Szczawińska 27. Szczawińska/Przemysłowa s
Szczawińska 28. Szczawińska/Dzika s
Szczawińska 29. Szczawińska/Szkudlarska s
Szczawińska 30. Szczawińska s
Szczawińska 31. Szczawińska/Szkudlarska s
Szczawińska 32. Szczawińska/Dzika s
Przemysłowa 33. Przemysłowa/Szczawińska  
Przemysłowa 34. Przemysłowa/Przygraniczna  
Kasprowicza 35. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Piątkowska 36. Piątkowska/Kasprowicza  
Piątkowska 37. Piątkowska/Północna  
Musierowicza 38. Musierowicza/Piątkowska  
Musierowicza 39. Musierowicza/Łęczycka  
Gałczyńskiego 40. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Gałczyńskiego 41. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 42. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 43. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 44. Staffa (przychodnia)  
Staffa 45. Staffa (szkoła)  
Staffa 46. Staffa (os. 650-lecia)  
  47. Parzęczewska/Staffa  
 
   

8 i 8k

Linia 8 i 8K(*)

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Musierowicza 9. Musierowicza/Łęczycka
Musierowicza 10. Musierowicza/Piątkowska
Piątkowska 11. Piątkowska/Północna
Kasprowicza 12. Kasprowicza/Piątkowska
Kasprowicza 13. Kasprowicza/Dygasińskiego
Przemysłowa 14. Przemysłowa/Przygraniczna
Przemysłowa 15. Przemysłowa/Szczawińska
Szczawińska 16. Szczawińska/Fijałkowskiego
Rembielińskiego 17. Rembielińskiego
Rembielińskiego 18. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Sienkiewicza 19. ZELTOR
Rembielińskiego 20. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego
Piłsudskiego 22. Piłsudskiego/Graniczna
1 Maja 23. 1 Maja/Piłsudskiego
Dąbrowskiego 24. 1 Maja/Dubois
ks. Popiełuszki 25. Plac Kilińskiego
ks. Popiełuszki 26. Kurak (szkoła)
  27. Powstańców Śląskich
Powstańców Śląskich 28. 1 Maja/Łódzka
Powstańców Śląskich 29. Łąkowa (TBS)
Śniechowskiego 30. Śniechowskiego/Łódzka
Śniechowskiego 31. Śniechowskiego (rondo)
Sieradzka 32. Sieradzka/Łódzka
Plac Targowy 33. Plac Targowy
Gałczyńskiego 34. Gałczyńskiego/Aleksandrowska
Gałczyńskiego 35. Gałczyńskiego/Tuwima
Tuwima 36. Tuwima (Sezam)
Tuwima 37. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Staffa 38. Staffa (przychodnia)
Staffa 39. Staffa (szkoła)
Staffa 40. Staffa (os. 650-lecia)
  41. Parzęczewska/Staffa
ULICA   PRZYSTANEK  
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Musierowicza 9. Musierowicza/Łęczycka  
Musierowicza 10. Musierowicza/Piątkowska  
Piątkowska 11. Piątkowska/Północna  
Kasprowicza 12. Kasprowicza/Piątkowska  
Kasprowicza 13. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Przemysłowa 14. Przemysłowa/Przygraniczna  
Przemysłowa 15. Przemysłowa/Szczawińska  
Szczawińska 16. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Rembielińskiego 17. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 18. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 19. ZELTOR  
Rembielińskiego 20. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego  
Piłsudskiego 22. Piłsudskiego/Graniczna  
1 Maja 23. 1 Maja/Piłsudskiego  
Dąbrowskiego 24. 1 Maja/Dubois
 
ks. Popiełuszki 25. Plac Kilińskiego
 
ks. Popiełuszki 26. Kurak (szkoła)
 
  27. Powstańców Śląskich
 
Powstańców Śląskich 28. 1 Maja/Łódzka
 
Powstańców Śląskich 29. Łąkowa (TBS)
 
Śniechowskiego 30. Śniechowskiego/Łódzka  
Śniechowskiego 31. Śniechowskiego (rondo)  
Konstantynowska 32. Konstantynowska/Sokołowska *
Konstantynowska 33. Konstantynowska (cmentarz) *
Konstantynowska 34. Konstantynowska (tor PKP) *
Konstantynowska 35. Konstantynowska (cmentarz) *
Sieradzka 36. Sieradzka/Łódzka  
Plac Targowy 37. Plac Targowy  
Gałczyńskiego 38. Gałczyńskiego/Aleksandrowska  
Gałczyńskiego 39. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 40. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 41. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 42. Staffa (przychodnia)  
Staffa 43. Staffa (szkoła)  
Staffa 44. Staffa (os. 650-lecia)  
  45. Parzęczewska/Staffa  

Linia nr 61 (PDF)

Linia 61

 

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Łódź Fabryczna *
Narutowicza 2. Plac Dąbrowskiego *
  3. Narutowicza *
  4. Rewolucji 1905 r. *
Uniwersytecka 5. Rondo Solidarności *
Palki 6. Palki - Źródłowa *
Palki 7. Palki/Smutna *
Palki 8. Palki/Wojska Polskiego *
Strykowska 9. Strykowska/Inflancka *
Wycieczkowa 10. Wycieczkowa/Strykowska *
Wycieczkowa 11. Wycieczkowa/Wypoczynkowa *
Wycieczkowa 12. Wycieczkowa - Woskowa *
Wycieczkowa 13. Wycieczkowa/Warszawska *
Wycieczkowa 14. Wycieczkowa/Rogowska *
Wycieczkowa 15. Wycieczkowa/Wiewiórcza *
Wycieczkowa 16. Wycieczkowa-Radiostacja *
Wycieczkowa 17. Wycieczkowa-sanatorium *
Okólna 18. Łagiewniki (szpital)  
Okólna 19. Okólna/Łagiewnicka *
Okólna 20. Secesyjna *
Okólna Okólna 244
Długa 23. Długa/Łagiewnicka # *
Długa 24. Długa/Sierakowskiego *
Długa 25. Długa/Spacerowa *
Długa 26. Długa/Skłodowskiej-Curie *
1 Maja 27. Plac Kilińskiego *
1 Maja 28. 1 Maja/Dubois *
1 Maja 29. 1 Maja/Piłsudskiego *
Piłsudskiego 30. Piłsudskiego (szkoła nr 1) *
Musierowicza 31. Musierowicza/Piątkowska *
Musierowicza 32. Musierowicza/Łęczycka *
Gałczyńskiego 33. Gałczyńskiego/Parzęczewska *
Gałczyńskiego 34. Gałczyńskiego/Tuwima *
Tuwima 35. Tuwima (Sezam) *
Tuwima 36. Tuwima/Boya-Żeleńskiego *
Staffa 37. Staffa (przychodnia) *
Staffa 38. Staffa (szkoła) *
Staffa 39. Staffa (os. 650-lecia) *
  40. Parzęczewska/Staffa  
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Musierowicza 9. Musierowicza/Łęczycka
Musierowicza 10. Musierowicza/Piątkowska
Piłsudskiego 11. Piłsudskiego (szkoła nr 1)
1 Maja 12. 1 Maja/Piłsudskiego
1 Maja 13. 1 Maja/Dubois
Długa 14. Plac Kilińskiego
Długa 15. Długa/Skłodowskiej-Curie
Długa 16. Długa/Spacerowa
Długa 17. Długa/Sierakowskiego
Długa 18. Długa/Łagiewnicka #
Okólna 19. Okólna 244
Okólna 20. Secesyjna
  21. Antyczna
Okólna 22. Okólna/Łagiewnicka
Okólna 23. Łagiewniki (szpital)
Wycieczkowa 24. Wycieczkowa-sanatorium
Wycieczkowa 25. Wycieczkowa-Radiostacja
Wycieczkowa 26. Wycieczkowa/Wiewiórcza
Wycieczkowa 27. Wycieczkowa/Kasztelańska
Wycieczkowa 28. Wycieczkowa/Warszawska
Wycieczkowa 29. Wycieczkowa - Woskowa
Wycieczkowa 30. Wycieczkowa/Wypoczynkowa
Wycieczkowa 31. Wycieczkowa/Strykowska
Strykowska 32. Strykowska/Inflancka
Palki 33. Palki/Wojska Polskiego
Palki 34. Palki/Smutna
  35. Palki - Źródłowa
  36. Rondo Solidarności
Uniwersytecka 37. Rewolucji 1905 r.
  38. Narutowicza
  39. Łódź Fabryczna

# - granica strefy taryfowej

Linia nr 8 (wakacyjna)

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Musierowicza 9. Musierowicza/Łęczycka
Musierowicza 10. Musierowicza/Piątkowska
Piątkowska 11. Piątkowska/Północna
Kasprowicza 12. Kasprowicza/Piątkowska
Kasprowicza 13. Kasprowicza/Dygasińskiego
Przemysłowa 14. Przemysłowa/Przygraniczna
Przemysłowa 15. Przemysłowa/Szczawińska
Szczawińska 16. Szczawińska/Fijałkowskiego
Rembielińskiego 17. Rembielińskiego
Rembielińskiego 18. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Sienkiewicza 19. ZELTOR
Rembielińskiego 20. Rembielińskiego/Sienkiewicza
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego
Piłsudskiego 22. Piłsudskiego/Graniczna
1 Maja 23. 1 Maja/Piłsudskiego
1 Maja 24. 1 Maja/Dubois
1 Maja 25. Plac Kilińskiego
Powstańców Śląskich 26. Kurak (szkoła)
Powstańców Śląskich 27. Powstańców Śląskich
1 Maja 28. 1 Maja/Łódzka
  29. Łąkowa TBS
Śniechowskiego 30. Śniechowskiego/Łódzka
Śniechowskiego 31. Śniechowskiego (rondo)
Sieradzka 32. Sieradzka/Łódzka
Plac Targowy 33. Plac Targowy
Gałczyńskiego 34. Gałczyńskiego/Aleksandrowska
Gałczyńskiego 35. Gałczyńskiego/Tuwima
Tuwima 36. Tuwima (Sezam)
Tuwima 37. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Staffa 38. Staffa (przychodnia)
Staffa 39. Staffa (szkoła)
Staffa 40. Staffa (os. 650-lecia)
  41. Parzęczewska/Staffa
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Musierowicza 9. Musierowicza/Łęczycka  
Musierowicza 10. Musierowicza/Piątkowska  
Piątkowska 11. Piątkowska/Północna  
Kasprowicza 12. Kasprowicza/Piątkowska  
Kasprowicza 13. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Przemysłowa 14. Przemysłowa/Przygraniczna  
Przemysłowa 15. Przemysłowa/Szczawińska  
Szczawińska 16. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Rembielińskiego 17. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 18. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 19. ZELTOR  
Rembielińskiego 20. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 21. Rembielińskiego  
Piłsudskiego 22. Piłsudskiego/Graniczna  
1 Maja 23. 1 Maja/Piłsudskiego  
1 Maja 24. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 25. Plac Kilińskiego  
Powstańców Śląskich 26. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 27. Powstańców Śląskich  
1 Maja 28. 1 Maja/Łódzka  
  29. Łąkowa TBS  
Śniechowskiego 30. Śniechowskiego/Łódzka  
Śniechowskiego 31. Śniechowskiego (rondo)  
Konstantynowska 32. Konstantynowska/Sokołowska k
Konstantynowska 33. Konstantynowska (cmentarz) k
Konstantynowska 34. Konstantynowska (tor PKP) k
Konstantynowska 35. Konstantynowska (cmentarz) k
Sieradzka 36. Sieradzka/Łódzka  
Plac Targowy 37. Plac Targowy  
Gałczyńskiego 38. Gałczyńskiego/Aleksandrowska  
Gałczyńskiego 39. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 40. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 41. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 42. Staffa (przychodnia)  
Staffa 43. Staffa (szkoła)  
Staffa 44. Staffa (os. 650-lecia)  
  45. Parzęczewska/Staffa  
INNE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa  
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)  
Staffa 3. Staffa (szkoła)  
Staffa 4. Staffa (przychodnia)  
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)  
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima  
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska  
Musierowicza 9. Musierowicza/Łęczycka  
Musierowicza 10. Musierowicza/Piątkowska  
Piątkowska 11. Piątkowska/Północna  
Piątkowska 12. Piątkowska/Kasprowicza (rondo) m
  13. Ośrodek Wypoczynkowy "Malinka" m
Kasprowicza 14. Kasprowicza/Piątkowska  
Kasprowicza 15. Kasprowicza/Dygasińskiego  
Przemysłowa 16. Przemysłowa/Przygraniczna  
Przemysłowa 17. Przemysłowa/Szczawińska  
Szczawińska 18. Szczawińska/Fijałkowskiego  
Rembielińskiego 19. Rembielińskiego  
Rembielińskiego 20. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Sienkiewicza 21. ZELTOR  
Rembielińskiego 22. Rembielińskiego/Sienkiewicza  
Rembielińskiego 23. Rembielińskiego  
Piłsudskiego 24. Piłsudskiego/Graniczna  
1 Maja 25. 1 Maja/Piłsudskiego  
1 Maja 26. 1 Maja/Dubois  
1 Maja 27. Plac Kilińskiego  
Powstańców Śląskich 28. Kurak (szkoła)  
Powstańców Śląskich 29. Powstańców Śląskich  
1 Maja 30. 1 Maja/Łódzka  
  31. Łąkowa TBS  
Śniechowskiego 32. Śniechowskiego/Łódzka  
Śniechowskiego 33. Śniechowskiego (rondo)  
Sieradzka 34. Sieradzka/Łódzka  
Plac Targowy 35. Plac Targowy  
Gałczyńskiego 36. Gałczyńskiego/Aleksandrowska  
Gałczyńskiego 37. Gałczyńskiego/Tuwima  
Tuwima 38. Tuwima (Sezam)  
Tuwima 39. Tuwima/Boya-Żeleńskiego  
Staffa 40. Staffa (przychodnia)  
Staffa 41. Staffa (szkoła)  
Staffa 42. Staffa (os. 650-lecia)  
  43. Parzęczewska/Staffa  
 
   

Linia nr 3 (PDF)

Linia 3

 

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Sadowa
Sadowa 2. Sadowa/Chełmska
Chełmska 3. Chełmska (CPN)
Chełmska 4. Chełmska (PDPS)
Chełmska 5. Chełmska/Łagiewnicka
Łagiewnicka 6. Łagiewnicka/Wierzbowa
Łagiewnicka 7. Łagiewnicka/Zawiszy
Długa 8. Długa/Łagiewnicka #
Długa 9. Długa/Sierakowskiego
Długa 10. Długa/Spacerowa
Długa 11. Długa/Skłodowskiej-Curie
Długa 12. Plac Kilińskiego
ks. Popiełuszki 13. ks. Popiełuszki
ks. Popiełuszki 14. ks. Popiełuszki/Łódzka
  16. Śniechowskiego (rondo)
Konstantynowska 17. Konstantynowska/Sokołowska
Konstantynowska 18. Konstantynowska (cmentarz)
  19. Konstantynowska (tor PKP)
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Konstantynowska (tor PKP)
Konstantynowska 2. Konstantynowska (cmentarz)
  3. Śniechowskiego (rondo)
Śniechowskiego 4. Śniechowskiego/Łódzka
ks. Popiełuszki 6. ks. Popiełuszki
Długa 7. Plac Kilińskiego
Długa 8. Długa/Skłodowskiej-Curie
Długa 9. Długa/Spacerowa
Długa 10. Długa/Sierakowskiego
Łagiewnicka 11. Łagiewnicka/Długa
Łagiewnicka 12. Łagiewnicka/Wierzbowa
Łagiewnicka 13. Łagiewnicka nr 42
Chełmska 14. Chełmska/Łagiewnicka
Chełmska 15. Chełmska (PDPS)
Chełmska 16. Chełmska (CPN)
Sadowa 17. Sadowa/Chełmska
  18. Sadowa

 

INNE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Wiosny Ludów/Aleksandrowska
Aleksandrowska 2. Aleksandrowska/Gałczyńskiego
Plac Targowy 3. Plac Targowy
Barona 4. Barona/Konstantynowska
Konstantynowska 5. Konstantynowska/Sokołowska
Konstantynowska 6. Konstantynowska (cmentarz)
  7. Konstantynowska (tor PKP)
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Konstantynowska (tor PKP)
Konstantynowska 2. Konstantynowska (cmentarz)
Plac Targowy 3. Plac Targowy
  4. Aleksandrowska/Polna
  5. Wiosny Ludów/Aleksandrowska
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Linia NR. 6 (PDF)

Linia 6

 

PODSTAWOWE KIERUNKI:
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Parzęczewska/Staffa
Staffa 2. Staffa (os. 650-lecia)
Staffa 3. Staffa (szkoła)
Staffa 4. Staffa (przychodnia)
Tuwima 5. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Tuwima 6. Tuwima (Sezam)
Gałczyńskiego 7. Gałczyńskiego/Tuwima
Gałczyńskiego 8. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Gałczyńskiego 9. Gałczyńskiego/Łęczycka
Piątkowska 10. Piątkowska (park)
Piłsudskiego 11. Piłsudskiego (szkoła nr 1)
1 Maja 12. 1 Maja/Piłsudskiego
1 Maja 13. 1 Maja/Dubois
Długa 14. Plac Kilińskiego
ks. Popiełuszki 15. ks. Popiełuszki
ks. Popiełuszki 16. ks. Popiełuszki/Łódzka
Śniechowskiego 17. Śniechowskiego (rondo)
Konstantynowska 18. Konstantynowska/Sokołowska
Konstantynowska 19. Konstantynowska (cmentarz)
Konstantynowska 20. Konstantynowska (tor PKP)
Konstantynowska 21. Konstantynowska/Kwasowa
Konstantynowska 22. Konstantynowska/Okręglik
Konstantynowska 23. Konstantynowska/Kocidłowska # #
Szczecińska 24. Szczecińska/Liściasta
Szczecińska 25. Szczecińska (cmentarz)
Szczecińska 26. Szczecińska/św. Teresy
św. Teresy 27. Św. Teresy 107/109
św. Teresy 28. św. Teresy/Kaczeńcowa
Kaczeńcowa 29. Kaczeńcowa 16/25
Kaczeńcowa 30. Kaczeńcowa/Aleksandrowska
Aleksandrowska 31. Aleksandrowska/Kaczeńcowa
Rydzowa 32. Rydzowa/Aleksandrowska
Rydzowa 33. Rydzowa/Lniana
Rojna 34. Rojna/Wici
Szczecińska 35. Szczecińska/Rojna
Rąbieńska 36. Rąbieńska/Szczecińska
Rąbieńska 37. Rąbieńska/Wojskowa
Rąbieńska 38. Rąbieńska/Szwadronowa
Rąbieńska 39. Rąbieńska 76
Rąbieńska 40. Rąbieńska/Pojazdowa
Rąbieńska 41. Rąbieńska/Taktorowa
Rąbieńska 42. Rąbieńska/Kwiatowa
Złotno 43. Złotno/Siewna
Krakowska 44. Krakowska/Biegunowa
Krakowska 45. Krakowska/Michałowicza
Krakowska 46. Krakowska/Minerska
Krzemieniecka 47. Krzemieniecka/Konstantynowska
Krzemieniecka 48. Krzemieniecka/Retkińska
Krzemieniecka 49. Krzemieniecka/Kowieńska
Bandurskiego 50. Bandurskiego/ATLAS ARENA
Bandurskiego 51. Bandurskiego/Dworzec Łódź-Kaliska
  52. Włókniarzy - Mickiewicza
Karolewska 53. Karolewska/Włókniarzy
  54. Dworzec Łódź-Kaliska
ULICA   PRZYSTANEK
  1. Dworzec Łódź-Kaliska
Karolewska 2. Karolewska/Włókniarzy
al. Włókniarzy 3. Włókniarzy - Mickiewicza
Bandurskiego 4. Bandurskiego/Dworzec Łódź-Kaliska
Bandurskiego 5. Bandurskiego/ATLAS ARENA
Krzemieniecka 6. Krzemieniecka/Kowieńska
Krzemieniecka 7. Krzemieniecka/Retkińska
Krakowska 8. Krakowska/Konstantynowska
Krakowska 9. Krakowska/Minerska
Krakowska 10. Krakowska/Michałowicza
Krakowska 11. Krakowska/Biegunowa
Krakowska 12. Krakowska/Siewna
  13. Rąbieńska/Kwiatowa
Rąbieńska 14. Rąbieńska/Traktorowa
Rąbieńska 15. Rąbieńska/Podjazdowa
Rąbieńska 16. Rąbieńska 76
Rąbieńska 17. Rąbieńska/Szwadronowa
Rąbieńska 18. Rąbieńska/Wojskowa
Rąbieńska 19. Rąbieńska/Szczecińska
Rojna 20. Rojna/Szczecińska
Rojna 21. Rojna/Wici
Rydzowa 22. Rydzowa/Lniana
Aleksandrowska 23. Aleksandrowska/Rydzowa
Kaczeńcowa 24. Kaczeńcowa/Aleksandrowska
Kaczeńcowa 25. Kaczeńcowa 16
Kaczeńcowa 26. Kaczeńcowa/św. Teresy
św. Teresy 27. św. Teresy/Kaczeńcowa
św. Teresy 28. Św. Teresy 109
św. Teresy 29. św. Teresy/Szczecińska
Szczecińska 30. Szczecińska (cmentarz)
Szczecińska 31. Szczecińska/Liściasta
Konstantynowska 32. Konstantynowska/Kocidłowska # #
Konstantynowska 33. Konstantynowska/Okręglik
Konstantynowska 34. Konstantynowska (tor PKP)
Konstantynowska 35. Konstantynowska (cmentarz)
  36. Śniechowskiego (rondo)
Sniechowskiego 37. Śniechowskiego /Łódzka
  38. ks. Popiełuszki/Łódzka
ks. Popiełuszki 39. ks. Popiełuszki
1 Maja 40. Plac Kilińskiego
1 Maja 41. 1 Maja/Dubois
1 Maja 42. 1 Maja/Piłsudskiego
Piłsudskiego 43. Piłsudskiego (szkoła nr 1)
Piątkowska 44. Piątkowska (park)
  45. Gałczyńskiego/Łęczycka
Gałczyńskiego 46. Gałczyńskiego/Parzęczewska
Gałczyńskiego 47. Gałczyńskiego/Tuwima
Tuwima 48. Tuwima (Sezam)
Tuwima 49. Tuwima/Boya-Żeleńskiego
Staffa 50. Staffa (przychodnia)
Staffa 51. Staffa (szkoła)
Staffa 52. Staffa (os. 650-lecia)
  53. Parzęczewska/Staffa

# - granica strefy taryfowej