MIEJSKIE USŁUGI KOMUNIKACYJNE w ZGIERZU
Witamy w niedzielę 21 października, imieniny: Elżbiety, Urszuli, Piotra

Strona główna

Dane Kontaktowe z mapą dojazdu #

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 7
Kierownik: Iwona Boberska
Tel.: 42 716-21-49

Godziny pracy:
Dni robocze oprócz wtorków: 8.00-16.00. Wtorki: 9.00-17.00

Kasa czynna:
Dni robocze oprócz wtorków: 8.00-15.00.

Wtorki: 9.00-16.30

Przyjęcia:
Interesanci w sprawie przejazdu bez ważnego biletu przyjmowani są wyłącznie we wtorki, w godzinach: 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00

Numer konta: 50 8783 0004 0024 6929 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Zgierzu)

   

Dane Kontaktowe

KIEROWNIK

Iwona Boberska

 

iboberska@muk.zgierz.pl

SEKRETARIAT

Anna Warda-Walczyk

42 716-21-49 wew.3

biuro@muk.zgierz.pl

rozklady@muk.zgierz.pl

Tomasz Wlaźlik

KASA

Barbara Oleander

42 716-21-49 wew.7

 

Aleksandra Gajda

WINDYKACJA

Bartosz Janiszewski

42 716-21-49 wew.4

bjaniszewski@muk.zgierz.pl

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Ulężałka

42 716-21-49 wew.6

kbukowiecka@muk.zgierz.pl

Klaudia Bukowiecka

SKARGI/ODWOŁANIA/MIGAWKI

Renata Miśkiewicz

42 716-21-49 wew.8

skargi@muk.zgierz.pl

migawka@muk.zgierz.pl

Karolina Filipowicz

          

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kontakt telefoniczny

KIEROWNIK

Iwona Boberska

 

SEKRETARIAT

Anna Warda-Walczyk

42 716-21-49 wew. 3

Tomasz Wlaźlik

KASA

Barbara Oleander

42 716-21-49 wew.7

Aleksandra Gajda

WINDYKACJA

Bartosz Janiszewski

42 716-21-49 wew. 4

KSIĘGOWOŚĆ

Anna Ulężałka

42 716-21-49 wew.6

Klaudia Bukowiecka

SKARGI/ODWOŁANIA/MIGAWKI

Renata Miśkiewicz

 42 716-21-49 wew.8

Karolina Filipowicz

               

 

 

Usługi reklamowe

Reklama przy Drodze Krajowej 91

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu pragną zaproponować Państwu atrakcyjne miejsca reklamowe zlokalizowane przy Drodze Krajowej 91 na ogrodzeniu wzdłuż linii tramwajowej 46 oraz 16 w Zgierzu.

Pragniemy nadmienić, iż środki pozyskane z najmu miejsc reklamowych całościowo przeznaczane będą na inwestycje renowacyjne infrastruktury torowej.

Reklama DK 91

Reklama DK 91Reklama DK 91Reklama DK 91Reklama DK 91

Szczegółową ofertę wraz z cennikiem przedstawiamy poniżej:

Oferta reklama


Reklama w pojazdach komunikacji miejskiej

Reklamą w autobusach zajmuje się nasz Przewoźnik, Zgierskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "Markab" Sp. z o.o. (tel. 42 716-53-90 e-mail: biuro@markab.pl)

O nas

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu są jednostką organizacyjną Gminy Miasta Zgierz, która została powołana uchwałą Nr XXXI/247/93 Rady Miasta Zgierza z dnia 01.07.1993 r. oraz przekształcona finalnie z zakładu budżetowego na mocy uchwały Nr LIV/501/10  Rady Miasta Zgierza z dnia 28 października 2010 r. i funkcjonuje w oparciu o Statut, zatwierdzony uchwałą Nr VIII/62/95 Rady Miasta Zgierza z dnia 02.02.1995 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu zakładu budżetowego Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/409/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu.

Funkcję kierownika od początku istnienia Zakładu do lipca 2011 r. pełnił Grzegorz Kowalski.

Po przekształceniu Zakładu w jednostkę organizacyjną funkcję kierownika pełnili:


 • Mariusz Miśkiewicz (od 07-2011 r.),

 • Adam Kacprzycki (od 10-2012 r.),

 • Paweł Marczewski (od 05-2014 r.),

 • Krzysztof Cichy (od 02-2015 r.),

 • Iwona Boberska (od 11-2015 r.).

 

Do głównych zadań Jednostki należą:


 • organizacja miejskiej komunikacji autobusowej (na terenie miasta Zgierza) i tramwajowej;
 • dystrybucja i kontrola biletów;
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania transportu poprzez nadzorowanie wykonywania obowiązków przez przewoźników;
 • okresowe przeprowadzanie zmian w rozkładach jazdy stosownie do potrzeb pasażerów;
 • administrowanie przystankami (utrzymywanie prawidłowego stanu technicznego i estetycznego wiat przystankowych, okresowe uzupełnianie informacji pasażerskiej);
 • współpraca z innymi gminami w zakresie wykonywania porozumień komunalnych (komunikacja autobusowa na liniach 6 i 51, współfinansowana przez gminy, po których terenie przebiegają trasy linii);
 • pobieranie od operatorów i przewoźników opłat za korzystanie z przystanków komunikacji publicznej będących w zarządzie Gminy Miasto Zgierz,
 • utrzymywanie przystanków oraz budowa, przebudowa i remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz.
NR
LIV/501/10

Dane kontaktowe i plan dojazdu

Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu
95-100 Zgierz, Plac Kilińskiego 7
Kierownik: Iwona Boberska
Tel.: 42 716-21-49

Godziny pracy:
Dni robocze oprócz wtorków: 8.00-16.00. Wtorki: 9.00-17.00

Kasa czynna:
Dni robocze oprócz wtorków: 8.00-15.00.

Wtorki: 9.00-16.30

Przyjęcia:
Interesanci w sprawie przejazdu bez ważnego biletu przyjmowani są wyłącznie we wtorki, w godzinach: 9.00-11.00 oraz 15.00-17.00

Adresy e-mail:
Biuro: biuro@muk.zgierz.pl
Rozkłady jazdy: rozklady@muk.zgierz.pl
Skargi i wnioski: skargi@muk.zgierz.pl
Migawka: migawka@muk.zgierz.pl
Kierownik: iboberska@muk.zgierz.pl

Numer konta: 50 8783 0004 0024 6929 2000 0001 (Bank Spółdzielczy w Zgierzu)

Dokumenty do pobrania

Wzory dokumentów

Akty prawne do pobrania

Linki do polecanych stron

OFICJALNE ORGANIZACJE

LINKI LOKALNE

STRONY INNYCH FIRM KOMUNIKACYJNYCH

PRYWATNE STRONY O KOMUNIKACJI

LINKI KOLEJOWE

LINKI POZOSTAŁE

Wzory dokumentów używanych w MUK

Naklejki komunikacji miejskiej w Zgierzu

   Naklejka informacyjna Zgierz

Naklejka informacyjna 3A

Wezwanie do zapłaty

Wezwanie 110 1   Wezwanie 110 2

Przetargi ogłoszone przez MUK w Zgierzu

Wynik konkursu na usługę monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej

Zaprojektowanie i wykonanie wiaty przystankowej zlokalizowanej na Placu Kilińskiego w Zgierzu na działce nr ewid. 55/4 (29-09-2016 r.)

http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/?list=1&auctionid=540&verbose=1

Przetarg na montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych (14-07-2016 r.)

Przetarg na montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych (21-06-2016 r.)

Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza (17-06-2016 r.)

Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej (28-04-2014 r.)

 

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (24-12-2013 r.)

 

 

Sprzątanie przystanków komunikacji miejskiej (24-04-2013 r./30-04-2013 r.)

Malowanie przystanków komunikacji miejskiej (30-07-2010 r.)

Malowanie przystanków komunikacji miejskiej (08-07-2010 r.)

Malowanie przystanków komunikacji miejskiej (17-08-2009 r.)

Informacje o naborach na wolne stanowiska pracy w MUK

INNE:

 

Ważne dokumenty:

Nabory do pracy

 

Referent ds. systemu e-migawka i obsługi klienta

Referent ds. kontroli biletów i reklamacji

Pomoc administracyjna

Specjalista do spraw infrastruktury przystankowej

Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta

Starszy referent do spraw obsługi prawnej i windykacji należności

Starszy referent do obsługi baz danych związanych z windykacją należności

Kontroler biletów

Kontroler biletów

Kontroler biletów

Kontroler biletów

Starszy referent do obsługi baz danych związanych z windykacją należności

Inspektor do obsługi baz danych związanych z windykacją należności

Inspektor do spraw windykacji należności

Podkategorie